1. <em id="9d3lo"></em>
  <th id="9d3lo"><pre id="9d3lo"></pre></th>
  1. <rp id="9d3lo"></rp>

   <th id="9d3lo"></th>
   1. <th id="9d3lo"><pre id="9d3lo"></pre></th>
   2. <tbody id="9d3lo"></tbody>
    Laser Cutting Machine, Laser Engraving Machine, Galvo Laser Machine - Golden Laser
    • goldenlaser BANNER1
    • goldenlaser BANNER2
    • goldenlaser BANNER3
    20181226210201

    GOLDENLASER-ке ?ОШ КЕЛД???З

    Goldenlaser интеллектуалды, цифрлы? ж?не автоматтандырыл?ан лазерл?к шеш?мдерд? ?сыну?а ба?ыттал?ан.

    Кесу, ою ж?не та?балау ?ш?н лазерл?к ж?йелерд? ?нд?руш?.бойынша маманCO2 лазерл?к кеск?ш машина,Гальво лазерл?к машинаж?несанды? лазерл?к кеск?ш машина.

    Ал?аш?ы ке?ес беруден бастап арнайы салада жобалан?ан материалдары?ызбен ?олданбалы сына?тар?а дей?н, пайдаланушыларды о?ыту?а ж?не д?ниеж?з?л?к ?ызмет к?рсетуге дей?н - Goldenlaser б?р машинаны ?ана емес, жан-жа?ты лазерл?к шеш?мдерд? ?сынады!

    ?СЫНЫЛАТЫН МАШИНАЛАР

    жа?алы?тар мен о?и?алар

    Ти?ст? сала ж?не со??ы жа?алы?тарымыз бен о?и?аларымыз туралы а?паратты осы жерден ?ара?ыз.

    Precision Manufacturing ? ?те жа?сы?а ?мтылу

    Лазер ?нерк?с?б?ндег? 20 жылды? т?ж?рибес?, ?зд?кс?з дамып келе жат?ан ж?не озы? технологияларды пайдалана отырып, Goldenlaser к?рдел? те?шеу м?мк?нд?г? бар лазерл?к машиналарды? жетекш? ?нд?руш?с? болды.

    > Лазерл?к машиналарды зертте??з
    Goldenlaser с?зге ?н?мд?л?кт? арттыру?а, ??деу процедурасын же??лдетуге ж?не к?б?рек пайда табу?а к?мектесет?н арнайы ?олданбалы сала?а арнал?ан к?с?би лазерл?к шеш?мдерд? ?сынады.

    > Лазерл?к шеш?мдерд? зертте??з
    Шетелд?к нары?та Goldenlaser б?зд?? б?секеге ?аб?летт? ?н?мдер?м?з бен нары??а ба?дарлан?ан инновациялы? ж?йем?збен д?ние ж?з?н?? 100-ден астам елдер? мен айма?тарында жет?лген маркетинг жел?с?н ??рды.

    > Goldenlaser туралы к?б?рек б?л???з
    WhatsApp

    Хабарлама?ызды б?зге ж?бер???з:

    Хабарлама?ызды осында жазып, б?зге ж?бер???з
    亚洲熟妇真实自拍另类